Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF)

1. Szerződési feltételek alapfogalmai

1.1. Szolgáltató adatai

Cég neve: Computer Pont Informatikai Kft.
Cég képviselő neve: Hollósi Ferenc
Cég székhelye: 3525 Miskolc, Tizeshonvéd utca 21/B.
Cég adószáma: 23441147-2-05
Cég cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-022272
Nyilvántartásba vette: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság mint Cégbíróság
A továbbiakban mint “Szolgáltató”.

1.2. Szolgáltató elérhetősége

Iroda és levelezési címe: Computer Pont Informatikai Kft. – 3525 Miskolc, Tizeshonvéd utca 21/B.
Telefon: +36 (46) 507-810
Fax: +36 (46) 507-810
E-mail: info@computerpont.hu
Weboldal / webáruház címe: www.computerpont.hu / webshop.computerpont.hu
Ügyfélszolgálat, az üzletünk nyitvatartása szerint: munkanapokon 9 és 17 óra között

Tárhelyszolgáltató:
Cégnév: Tárhely.eu Szolgáltató Kft.
Cím: XIII. kerület, Visegrádi utca 80/A. I. emelet.
Telefon: (36) 1-789-2-789
Weboldal: www.tarhely.eu/kapcsolat.php

1.3. A Vásárló

Aki a Szolgáltató hivatalos (http://www.computerpont.hu) honlapján keresztül valamilyen szolgáltatást vagy terméket vásárol/megrendel. A Vásárló az ÁSzF-et tudomásul veszi, illetve azt magára nézve is kötelezőnek fogadja el.

2. Általános Szerződési Feltételek célja

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak.

2.1. Szerződési Feltételek elfogadása

A Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a vásárlás illetve szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.

2.2. Szerződési Feltételek hatálya

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSzF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSzF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató a szolgáltatást biztosítja. Jelen ÁSzF 2016. január 5. napjától határozatlan ideig hatályos.

3. A szolgáltatás

Szolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja a szolgáltatást.

3.1. A szolgáltatás területi hatálya

Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető, de megrendeléseket csak Magyarország területéről fogadunk el és csak magyarországi címre teljesítünk.

4. Szerződés létrejötte és módosítása

4.1. Általános jellemzők

A Szerződés akkor jön létre, ha a 2.1. pont értelmében a Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi egyben a jelen Szerződési Feltételek elfogadását jelenti. Megrendelés akkor jön létre, amikor Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. Szolgáltató garantálja, hogy amennyiben Vásárló bankkártyával vásárol, akkor a Vevő bankkártyájának megterhelése csak azután jön létre, miután Vásárló fizetési szándékát internetes felületen megerősíti.

4.2. Szolgáltatás módosítása, törlése

Határidőhöz kötött szolgáltatás vásárlása esetében a szolgáltatás jóváhagyása után 3 munkanapon belül lehet élni a szolgáltatás módosításával vagy a szolgáltatástól való elállással, de legfeljebb a megrendelt termék átadásának előkészítéséig (pl. csomagfeladás).
A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló a Szolgáltató email címén, illetve telefonos elérhetőségén keresztül teheti meg, amennyiben nem személyre szabott szolgáltatásról van szó és a gyártási/készítési folyamatok még nem indultak el.

4.3. Fizetési feltételek

Utánvéttel: a megrendelés végösszegét a vásárló a címére kiszállításkor fizeti a szállító cég munkatársa számára.
Előreutalás: a megrendelés végösszegét a vásárló a Szolgáltató Computer Pont Informatikai Kft. által e-mailben megküldött bankszámlaszámra elutalja.
Bankkártyás fizetéssel: a megrendelés végösszegét a Vásárló a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton, bankkártyával, a megrendelés nyugtázásakor teljesíti.
Készpénzzel: üzletünk nyitvatartási ideje alatt személyesen.

5. Jogok és kötelezettségek

5.1. A Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége és felelőssége

5.1.1. A Szolgáltató a Szolgáltatást a Vásárló részére folyamatosan biztosítja a Vásárló fizetési kötelezettségének teljesítése ellenében.

5.1.2. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek törvényi változás, erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

5.1.3. A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Az ellenérték tartalmazza a szolgáltatásnak megfelelő terhelő közterheket, illetve az Általános Forgalmi Adót (ÁFÁt).

5.1.4. A Szolgáltató a Vásárló adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra – a Vásárló kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.

5.1.5. Vásárlói bejelentések, panaszok kezelése

A Vásárló a Szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, valamint a megadott elérhetőségeken jelentheti be. A Szolgáltató a bejelentéseket, panaszokat minden esetben 30 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a bejelentés módjának megfelelően tájékoztatja a Vásárlót. A Szolgáltató a bejelentésekről és panaszokról nyilvántartást vezet. A Szolgáltató a Vásárló által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult és a Szolgáltató érdekkörében felmerült hiba kijavítása iránt haladéktalanul intézkedik.

5.1.6. Határidőhöz kötött szolgáltatások

Szolgáltató vállalja, hogy a Vásárló megrendelése alapján Vásárló és Szolgáltató között létrejött szerződésben szereplő szolgáltatási/szállítási határidő be nem tartásáért vállalja a felelősséget. Elfogadja, hogy a határidőn túli szállítás/szolgáltatás ellenértékét a Vásárló visszakövetelheti, amennyiben a késlekedés tényét a szolgáltató előre nem jelezte a vásárló felé.

5.1.7. Szállítási feltételek

A szállítás költsége a Vásárlót terheli, feltéve, ha Szolgáltató nem vállalja át. Azonban Szolgáltató vállalja a felelősséget a szállítás pontosságáért és biztonságáért, a szállítás során felmerült károkért.

5.1.8. Garanciális feltételek

A garanciális igényeket a mindenkori hatályos jogszabályokat figyelembe véve a forgalmazónál vagy a forgalmazó által erre meghatalmazott képviselőjénél írásban kell bejelenteni: a Computer Pont Informatikai Kft. címére vagy e-mailben: info@computerpont.hu. A bejelentésnek tartalmaznia kell az alábbiakat: a termék részletes adatait, a hiba leírását, a hiba fennállásának körülményeit (pl.: operációs rendszer, áramszünet…), a számla másolatát.
A reklamáció megvizsgálásának és elbírálásának jogát a Computer Pont Informatikai Kft. fenntartja magának. A jogos reklamációnak elismert termékeket a Computer Pont Informatikai Kft. a vevő kérésére megtéríti, illetve új termékre cseréli.

5.2. A Vásárló jogai és kötelezettségei

5.2.1. A Vásárló a bankkártyás fizetés megkezdés előtt pontos adatok megadásával ki kell töltenie a honlapot, az esetleges probléma elkerülése végett.

5.2.2. A Vásárló által megadott téves adatokért, és az azokból adódó károkért semmilyen formában nem vállalunk felelősséget.

5.2.3. A Vásárló kötelessége a szolgáltatás fizetési mód szerinti megfizetése (bankkártyával való fizetési mód, előreutalás, utánvétes fizetés, készpénzes). A választott fizetési módtól a Vásárló csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával térhet el.

6. Bankkártyás online fizetési rendszer

6.1.

A bankkártyával való fizetés a B-Payment Zrt. Borgun rendszerén keresztül történik erős SSL technológiával kódolt weboldalon keresztül, így az Ön banki adatai garantáltan nem kerülnek illetéktelenek tudomására az Interneten keresztül. Ha az online fizetéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, hívja az ügyfélszolgálatunkat.

6.2.

A szolgáltató megrendelés során keletkezett és birtokába jutott adatokat tárolja, azaz a kártyabirtokos vagy megrendelő nevét kizárólag a kártyabirtokos által engedélyezett tranzakció végrehajtása céljából használhatja fel. A szolgáltató a tranzakció során keletkezett egyéb más adatokkal nem rendelkezik.

6.3.

A Vásárló hibájából eredően jelszavának harmadik személy által történő felhasználásból adódó károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Vásárló kijelenti, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli. A Vásárló hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásból származó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. A hibás adatok megadása miatt keletkezett károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal, a bejelentett reklamációkat haladéktalanul kivizsgálja és lehetőségeihez mérten kezeli.

6.4. Az elfogadható bankkártya típusok:

Visa, MasterCard és Maestro.

7. Reklamáció

Reklamáció esetén az áru visszaküldésére csak előzetes egyeztetést követően kerülhet sor. Amennyiben a reklamáció jogos, kérésére az árut, kicseréljük vagy ellenértéket visszatérítjük. Az árut kérjük az alábbi címre visszaküldeni, vagy személyesen eljuttatni: Computer Pont Informatikai Kft. – 3525 Miskolc, Tizeshonvéd utca 21/B. A visszaküldéshez kérjük mellékelni a számlát, valamint az ellenérték visszafizetésére szolgáló bankszámlaszámot, illetve címet, nevet és telefonszámot. Ezen adatok hiányában a visszaküldést nem áll módunkban figyelembe venni. A terméket eredeti csomagolásban, sérülésmentes állapotban kell visszajuttatni. Az áru visszaküldésének költségei a Vásárlót terhelik. Utánvéttel történő visszaküldést nem áll módunkban átvenni.

8. A felelősség korlátozása

A www.computerpont.hu webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Computer Pont Informatikai Kft. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
– interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen hibás adat
– bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a www.computerpont.hu webáruház akadálytalan működését és a vásárlást
– bármilyen kommunikációs hiba
– bármely levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése
– bármely szoftver nem megfelelő működése
– bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei
– vírus/trójai/kémprogram fertőzések

A Computer Pont Informatikai Kft. nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért, ami a www.computerpont.hu webáruházhoz való csatlakozás miatt a vásárlónál következett be. Egyedül a vásárló felelős a webáruházhoz való kapcsolódásáért és a webáruházban való vásárlásért. Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az ő érdekkörében merül fel. A Szolgáltató bármikor szabadon megváltoztathat bármilyen árat, teljesítési határidőt. A változás a webáruházban történt megjelenés időpontjától lép hatályba, de folyamatban lévő teljesítésre nem vonatkozik. A Computer Pont Informatikai Kft. bármikor szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és/vagy a webáruházat, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét. Bármely vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. Ha a vásárló bármilyen formában megsérti a szabályokat, a Szolgáltató szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult kifogást emelni a döntés ellen és kártérítést követelni. A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

9. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy tőle független beszerzési források nem teljesített szállítása miatt (pl.: már nem beszerezhető a termék) a megrendelést ne teljesítse, de erről mindenesetben a Vásárlót tájékoztatja.

A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek. Az esetleges elírásokért, téves adatokért nem vállalunk felelősséget. A megjelenített termék képek csak illusztrációként szerepelnek, és eltérhetnek a valóságtól.

2016. január 5.